Valtiopaivaasia HE 212/2010

HE 212/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Ajokorttilaki

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
386/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
387/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
388/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
389/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
390/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
391/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
392/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Säädöskokoelma
393/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ajokorttilaki

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

3. Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta

4. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

6. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta

8. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2010 Päättynyt PTK 108/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 23/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina. että lakialoitteet LA 109/2007 vp , LA 70/2008 vp , LA 32/2010 vp sekä LA 42/2010 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 45/2007 vp , TPA 43/2008 vp , TPA 47/2009 vp , TPA 56/2009 vp sekä TPA 40/2010 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2011 Keskeytetty PTK 135/2010 6
14.01.2011 Päättynyt PTK 138/2010 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​