HE 214/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Kuntien valtionosuuslaki

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
688/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
689/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
690/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1993

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
691/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
692/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
693/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, HaVM 5/1992)

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
694/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
695/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
696/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
697/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
698/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
699/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki asumistukilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
700/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
701/1992
Päätös

Hyväksytty

15) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
702/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kuntien valtionosuuslaki

2) Laki kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta

3) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

4) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1993

5) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

7) Laki maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, HaVM 5/1992)

8) Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

9) Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

10) Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

12) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

13) Laki asumistukilain 17 §:n muuttamisesta

14) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

15) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Tuomisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3849

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

2351

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 12, 13
Istuntopöytäkirjan sivu

2520

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 6

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot