Valtiopaivaasia HE 214/1991

HE 214/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Kuntien valtionosuuslaki

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
688/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
689/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
690/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1993

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
691/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
692/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
693/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, HaVM 5/1992)

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
694/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
695/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
696/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
697/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
698/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
699/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki asumistukilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
700/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
701/1992
Päätös

Hyväksytty

15) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
702/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kuntien valtionosuuslaki

2) Laki kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta

3) Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

4) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1993

5) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6) Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

7) Laki maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, HaVM 5/1992)

8) Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

9) Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

10) Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

12) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

13) Laki asumistukilain 17 §:n muuttamisesta

14) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

15) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1991

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Tuomisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3849

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992 36
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2268

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2351
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2363 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2520 12, 13

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 6

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​