Valtiopaivaasia HE 214/1992

HE 214/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
488/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3712

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/1993 vp
Valmistunut

16.04.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1993 Päättynyt PTK 43/1993 1054

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.1993 Päättynyt PTK 44/1993 1066
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993 1117

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.1993