Valtiopaivaasia HE 214/1994

HE 214/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion kiinteistölaitoksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki valtion kiinteistölaitoksesta

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
30/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion kiinteistölaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Tanner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994 3243

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 78/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5744

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Keskeytynyt PTK 141/1994 5767
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 5819 22
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Keskeytynyt PTK 146/1994 5875
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5917 1, 2*
Huomautus

* Lippuäänestys

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Backman /SDP, perustelul.

​​​​