HE 214/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
175/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

39

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/1996 vp
Valmistunut

20.02.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.1996 Päättynyt PTK 19/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.1996 Päättynyt PTK 20/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

608

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1996 Päättynyt PTK 22/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

626

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.1996

Vastaus
EV 16/1996 vp