HE 214/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp