HE 214/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle standardisointilaiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Standardisointilaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Ahvenainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin