Valtiopaivaasia HE 214/2010

HE 214/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Päätökset

1. Laki luotsauslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1050/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1051/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luotsauslain muuttamisesta

2. Laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ruokola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010 12
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2010 vp
Valmistunut

17.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2010 Päättynyt PTK 116/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Keskeytetty PTK 118/2010 25
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010 4 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2010

​​​​