Valtiopaivaasia HE 214/2013

HE 214/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Ympäristönsuojelulaki

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
527/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
528/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
529/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaivoslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
530/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
531/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki pelastuslain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
532/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
533/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki jäteverolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
534/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
535/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ilmailulain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
536/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
537/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
538/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
539/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
540/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
541/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
542/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
543/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
544/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki hautaustoimilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
545/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki vesihuoltolain 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

21. Laki hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
546/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
547/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
548/2014
Päätös

Hyväksytty

24. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
549/2014
Päätös

Hyväksytty

25. Laki maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
550/2014
Päätös

Hyväksytty

26. Laki geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
551/2014
Päätös

Hyväksytty

27. Laki merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
552/2014
Päätös

Hyväksytty

28. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
553/2014
Päätös

Hyväksytty

29. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

30. Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
554/2014
Päätös

Hyväksytty

31. Laki maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
555/2014
Päätös

Hyväksytty

32. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
556/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

33. Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
557/2014
Päätös

Hyväksytty

34. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
558/2014
Päätös

Hyväksytty

35. Laki elintarvikelain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
559/2014
Päätös

Hyväksytty

36. Laki kuluttajaturvallisuuslain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
560/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ympäristönsuojelulaki

2. Laki jätelain muuttamisesta

3. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki kaivoslain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki vesilain muuttamisesta

6. Laki pelastuslain 48 §:n muuttamisesta

7. Laki päästökauppalain muuttamisesta

8. Laki jäteverolain 3 §:n muuttamisesta

9. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta

10. Laki ilmailulain 87 §:n muuttamisesta

11. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

13. Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

14. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

15. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

16. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17. Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

18. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

19. Laki hautaustoimilain 17 §:n muuttamisesta

20. Laki vesihuoltolain 5 §:n muuttamisesta

21. Laki hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta

22. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta

23. Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta

24. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

25. Laki maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta

26. Laki geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta

27. Laki merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta

28. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

29. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

30. Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta

31. Laki maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta

32. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

33. Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

34. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain muuttamisesta

35. Laki elintarvikelain 71 §:n muuttamisesta

36. Laki kuluttajaturvallisuuslain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2013

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rahnasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2014 vp
Valmistunut

04.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset 3-6 ja 8-13, 18 ja 19, 21-28, 30 ja 31 sekä 33-36 hyväksytään muuttamattomina, että 20. ja 29. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus sekä 2., 7.,14-17. ja 32. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään 3 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2014 vp
Valmistunut

24.04.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/2014 vp
Valmistunut

01.04.2014

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 18/2014 vp
Valmistunut

30.04.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 19/2014 vp
Valmistunut

15.05.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2014 Keskeytetty PTK 64/2014 6
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-19., 21.-28. ja 30.-36. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 20. ja 29. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-19., 21.-28. ja 30.-36. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 20. ja 29. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:stä ja 172 §:n 1 momentin 1 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​