HE 215/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi patenttilain 3 §:n, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n ja mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1409/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1410/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1411/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patenttilain 3 §:n muuttamisesta

2) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3712

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 46/1992 vp
Valmistunut

17.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4718

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4749

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992