HE 215/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1277/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3244

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/1994 vp
Valmistunut

18.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1994 Keskeytynyt PTK 127/1994
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 11
Istuntopöytäkirjan sivu

5354

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5430

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot