HE 215/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

15.04.1996

Säädöskokoelma
227/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

39

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/1996 vp
Valmistunut

08.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.1996 Päättynyt PTK 27/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.1996 Päättynyt PTK 28/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

810

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1996 Päättynyt PTK 29/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

812

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1996

Vastaus
EV 24/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1