HE 215/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lakisääteisiä panttioikeuksia koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1278/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1279/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1280/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1281/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1282/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1283/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1284/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1285/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1286/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1287/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki porotalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1288/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1289/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

3) Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

4) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

5) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta

6) Laki rakennuslain muuttamisesta

7) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

9) Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta

10) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

11) Laki porotalouslain muuttamisesta

12) Laki kolttalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4331

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/1996 vp
Valmistunut

11.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 177/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5645

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5867

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

Vastaus
EV 244/1996 vp