Valtiopaivaasia HE 215/1996

HE 215/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lakisääteisiä panttioikeuksia koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Päätökset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1278/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1279/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1280/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1281/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1282/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1283/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1284/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1285/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1286/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1287/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki porotalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1288/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1289/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

2) Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

3) Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

4) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

5) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta

6) Laki rakennuslain muuttamisesta

7) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

8) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

9) Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta

10) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

11) Laki porotalouslain muuttamisesta

12) Laki kolttalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4331

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/1996 vp
Valmistunut

11.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 5642

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 177/1996 5645
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996 5867

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

​​​​