Valtiopaivaasia HE 215/1997

HE 215/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta ja opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1402/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1403/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta

2) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 15/1997 vp
Valmistunut

04.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/1997 vp
Valmistunut

25.11.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 163/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1997 Päättynyt PTK 164/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 16
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997 11

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 1

​​​​