Valtiopaivaasia HE 215/2000

HE 215/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista

Päätökset

1. Laki valtion vientitakuista

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
422/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
423/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
424/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion vientitakuista

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.01.2001

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 15
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2001 vp
Valmistunut

25.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uudet 2. ja 3. lakiehdotukset.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2001 vp
Valmistunut

14.02.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2001 Päättynyt PTK 54/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan lakiehdotuksesta hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeiden johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.05.2001

​​​​