Valtiopaivaasia HE 215/2014

HE 215/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
400/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
401/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
402/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vankeuslain 4 luvun 6 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
403/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
404/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
405/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
406/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
407/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
408/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kansalaisuuslain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
409/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki vankeuslain 4 luvun 6 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta

5. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

8. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

9. Laki ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n muuttamisesta

10. Laki kansalaisuuslain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2014 vp
Valmistunut

17.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 5. ja 7.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2015