Valtiopaivaasia HE 216/1990

HE 216/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asunto-osakeyhtiölaiksi ja laiksi ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Asunto-osakeyhtiölaki

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
809/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.06.1991

Säädöskokoelma
810/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Asunto-osakeyhtiölaki

2) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.1990

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.10.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3724

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1990 Päättynyt PTK 114/1990 3809

Valiokuntakäsittely

Toinen lakivaliokunta

Mietintö

Toisen lakivaliokunnan mietintö
II LaVM 18/1990 vp
Valmistunut

31.01.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1990 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.1991 Päättynyt PTK 176/1990 6229

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 350/1990 vp
Valmistunut

12.02.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1991 Päättynyt PTK 183/1990 6566 32, 33
Päätös

Hyv. SuV:n ehd. muk.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1991 Päättynyt PTK 185/1990 6679 19

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​