Valtiopaivaasia HE 216/1991

HE 216/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
733/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
734/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki sairausvakuutuslain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
735/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
736/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki lastensuojelulain 5 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
737/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
738/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
739/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki päihdehuoltolain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
740/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki raittiustyölain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
741/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
742/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
743/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki sotilasavustuslain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
744/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
745/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
746/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
747/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
748/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
749/1992
Päätös

Hyväksytty

18) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
750/1992
Päätös

Hyväksytty

19) Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
751/1992
Päätös

Hyväksytty

20) Laki aluesairaaloiden ja sairasmajojen lakkauttamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
752/1992
Päätös

Hyväksytty

21) Laki reumatautisten hoitolaitosten valtionavusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
753/1992
Päätös

Hyväksytty

22) Laki kaatumatautisten hoitolaitosten valtionavusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
754/1992
Päätös

Hyväksytty

23) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
755/1992
Päätös

Hyväksytty

24) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
756/1992
Päätös

Hyväksytty

25) Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
757/1992
Päätös

Hyväksytty

26) Laki elintarvikelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
758/1992
Päätös

Hyväksytty

27) Laki maidontarkastuslain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
759/1992
Päätös

Hyväksytty

28) Laki lihantarkastuslain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
760/1992
Päätös

Hyväksytty

29) Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
761/1992
Päätös

Hyväksytty

30) Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
762/1992
Päätös

Hyväksytty

31) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
763/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

2) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

3) Laki sairausvakuutuslain 11 a §:n muuttamisesta

4) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

5) Laki lastensuojelulain 5 ja 46 §:n muuttamisesta

6) Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

7) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

8) Laki päihdehuoltolain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

9) Laki raittiustyölain muuttamisesta

10) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

12) Laki sotilasavustuslain 13 §:n muuttamisesta

13) Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

14) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

15) Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

16) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

17) Laki erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

18) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain muuttamisesta

19) Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

20) Laki aluesairaaloiden ja sairasmajojen lakkauttamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

21) Laki reumatautisten hoitolaitosten valtionavusta annetun lain kumoamisesta

22) Laki kaatumatautisten hoitolaitosten valtionavusta annetun lain kumoamisesta

23) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

24) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

25) Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta

26) Laki elintarvikelain 8 §:n muuttamisesta

27) Laki maidontarkastuslain 4 a §:n muuttamisesta

28) Laki lihantarkastuslain 5 a §:n muuttamisesta

29) Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

30) Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n muuttamisesta

31) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1991

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Tuomisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992 62
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 3/1992 vp
Valmistunut

26.05.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 76/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2340

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2352
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2368 14-41
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2527 17-20

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.07.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot