Valtiopaivaasia HE 216/1992

HE 216/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle huumausainelaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Huumausainelaiksi

Asetuksen voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1289/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Huumausainelaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sarvanti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992 3789
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3795

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1993 vp
Valmistunut

11.03.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4178

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1993 Poistettu PTK 145/1993 4327
25.11.1993 Poistettu PTK 150/1993 4444
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4465
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993 4514
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4574

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993

​​​​