Valtiopaivaasia HE 216/1993

HE 216/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssisäännön muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1027/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1028/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, LaVM 19/1993)

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1029/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, LaVM 19/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993 3364

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/1993 vp
Valmistunut

11.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 4080

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993 4087
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4144
Huomautus

1. lain 115 § ja 3. lain 100 a § tulevat voimaan asetuksella 01.12.1994

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.1993

​​​​