HE 216/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssisäännön muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1027/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1028/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, LaVM 19/1993)

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1029/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

2) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, LaVM 19/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3364

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/1993 vp
Valmistunut

11.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4087

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4144

Huomautus

1. lain 115 § ja 3. lain 100 a § tulevat voimaan asetuksella

01.12.1994

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.1993