Valtiopaivaasia HE 216/1994

HE 216/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi muutoksiksi oppisopimuskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1423/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1424/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994 3245

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 25/1994 vp
Valmistunut

08.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1994 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5909

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5940
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Poistettu PTK 160/1994 6140
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6283
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6297 13

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

​​​​