Valtiopaivaasia HE 217/1992

HE 217/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen I eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen I eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1504/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen I eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Hillo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3618

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1992 Päättynyt PTK 123/1992 3637

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/1992 vp
Valmistunut

15.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1992 Päättynyt PTK 132/1992 3808
Huomautus

Käsitelty yhdessä HE 95/1992 kanssa

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3918
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 3964

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1992

​​​​