Valtiopaivaasia HE 217/1994

HE 217/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki yhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1177/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1173/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (poist. 3 ja 5 §, TaVM 30/1994)

Vahvistettu

13.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1174/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1175/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdistyslain muuttamisesta

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (poist. 3 ja 5 §, TaVM 30/1994)

4) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994 3292

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/1994 vp
Valmistunut

10.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5276

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994 5288
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5418

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1994