Valtiopaivaasia HE 217/1995

HE 217/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki hallintolainkäytöstä (Uusi nimike: Hallintolainkäyttölaki, LaVM 5/1996 vp)

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
586/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain eräiden lainkohtien kumoamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
587/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
588/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
589/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki hallintolainkäytöstä (Uusi nimike: Hallintolainkäyttölaki, LaVM 5/1996 vp)

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain eräiden lainkohtien kumoamisesta

3) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

4) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 39

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1996 vp
Valmistunut

29.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2108

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996 2137 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2274

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

​​​​