Valtiopaivaasia HE 217/1996

HE 217/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1180/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4331

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/1996 vp
Valmistunut

03.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1996 Päättynyt PTK 163/1996 5217

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1996 Päättynyt PTK 164/1996 5226
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5585

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot