Valtiopaivaasia HE 217/1997

HE 217/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki toimeentulotuesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1412/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1413/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki toimeentulotuesta

2) Laki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1997 vp
Valmistunut

08.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/1997 vp
Valmistunut

26.11.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 163/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1997 Päättynyt PTK 164/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 7-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997 7-9

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​