Valtiopaivaasia HE 217/2008

HE 217/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
270/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
271/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
272/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

2. Laki kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2009 vp
Valmistunut

18.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.2009 Päättynyt PTK 29/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.2009 Päättynyt PTK 32/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.2009

​​​​