HE 217/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkoholilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 32 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2010 Päättynyt PTK 116/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2010 Poistettu PTK 118/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §