HE 218/1983 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Vuonna 1982 pidetyn 68. Kansainvälisen työkonferenssin ja vuonna johdosta.

Huomautus

EK Jäänyt käsittelemättä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vuonna 1982 pidetyn 68. Kansainvälisen työkonferenssin ja vuonna johdosta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.1983

Istuntopöytäkirjan sivu

2332

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

2476

Valiokuntakäsittely

UaV + SoV

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/1984 vp
Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 1/1984 vp