HE 218/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
229/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3849

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1991 Päättynyt PTK 116/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3968

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1991 vp
Valmistunut

10.01.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 2/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.1992 Päättynyt PTK 6/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

87

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.1992 Päättynyt PTK 10/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

289

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1992