Valtiopaivaasia HE 218/1992

HE 218/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta, SuVM 6/1992)

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
84/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta, SuVM 6/1992)

2) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992 3789
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3797

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 43/1992 vp
Valmistunut

06.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Poistettu PTK 147/1992 4434
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4485
Huomautus

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti suureen valiokuntaan

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 157/1992 4668
Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 6/1992 vp
Valmistunut

19.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

​​​​