HE 218/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
590/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

39

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/1996 vp
Valmistunut

29.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2138

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2274

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Vastaus
EV 76/1996 vp