Valtiopaivaasia HE 218/1996

HE 218/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
91/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.1996

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4331

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 10/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1996 Päättynyt PTK 160/1996 5081

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1996 Keskeytynyt PTK 161/1996 5118
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5577 12

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996