Valtiopaivaasia HE 218/1998

HE 218/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsälain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki metsälain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1224/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsälain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lähteenoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Pp 10.11. PTK 134/1998
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 14/1998 vp
Valmistunut

01.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1998 Päättynyt PTK 158/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998