Valtiopaivaasia HE 218/2001

HE 218/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sakon täytäntöönpanosta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
672/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
673/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
674/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
675/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
676/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
677/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
678/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sakon täytäntöönpanosta

2. Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta

3. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

4. Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta

5. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

7. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ulosottojohtaja Heikkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001 14
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2002 vp
Valmistunut

21.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 25, 28, 44, 53 ja 55 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2002 Päättynyt PTK 71/2002 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2002