HE 218/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
652/2006
Sopimussarja
114/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
653/2006
Päätös

Hyväksytty

kumoamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
654/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

kumoamisesta

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin

Asetuksen voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1435/2006
Sopimussarja
115/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

kumoamisesta

3. Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kakko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, valtiovarainvaltiokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 Belgian kuningaskunnan, Tsekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 4/2006 vp
Valmistunut

19.05.2006

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 8/2006 vp
Valmistunut

24.03.2006

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 14/2006 vp
Valmistunut

24.03.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2006 Päättynyt PTK 69/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Päättynyt PTK 74/2006
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2006

Vastaus
EV 68/2006 vp