Valtiopaivaasia HE 218/2006

HE 218/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
423/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
424/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
425/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
426/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
427/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
428/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
429/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 25 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
430/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
431/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki perintökaaren 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
432/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
433/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
434/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
435/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
436/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki luopumiseläkelain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
437/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 28 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
438/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 35 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
439/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
440/2007
Päätös

Hyväksytty

19. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
441/2007
Päätös

Hyväksytty

20. Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
442/2007
Päätös

Hyväksytty

21. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 131 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
443/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

4. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

5. Laki kolttalain muuttamisesta

6. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

7. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

8. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 25 ja 27 §:n muuttamisesta

9. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

10. Laki perintökaaren 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

11. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

12. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

13. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

14. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

15. Laki luopumiseläkelain 14 §:n muuttamisesta

16. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 28 ja 31 §:n muuttamisesta

17. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 35 ja 38 §:n muuttamisesta

18. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

19. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

20. Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

21. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 f §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 14
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 20/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4., 7-11., 13., 14., 16. ja 18. - 20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3., 5., 6., 12., 15., 17. ja 21. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/2006 vp
Valmistunut

13.12.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2007 Päättynyt PTK 151/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2007