Valtiopaivaasia HE 218/2010

HE 218/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1316/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1317/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1318/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1319/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1320/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1321/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1322/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1323/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1324/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1325/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta

2. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

3. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta

5. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

6. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

7. Laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

9. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta

10. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hassinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010 14
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2., 4., ja 6.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3., ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 14 §, 3. lakiehdotuksen 8 a § ja 5. lakiehdotuksen 12 a luvun 3 a § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Päättynyt PTK 129/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2010