Valtiopaivaasia HE 219/1993

HE 219/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osuuspankkilain sekä rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1126/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1127/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

2) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paaja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3439

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3496

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 47/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993 4449

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4484
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4560

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

​​​​