HE 219/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osuuspankkilain sekä rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1126/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1127/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

2) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paaja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3439

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3496

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 47/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4484

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4560

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993