Valtiopaivaasia HE 219/1994

HE 219/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisvirastosta, laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ulkomaalaisvirastosta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
156/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
154/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
155/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaalaisvirastosta

2) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

3) Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Yksikönjohtaja Visanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Pp 18.10. PTK 95/1994 3246
18.10.1994 Päättynyt PTK 99/1994 3373

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4601

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994 4608
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5168

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​