Valtiopaivaasia HE 219/1995

HE 219/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle samanaikaista toimimista kansanedustajana ja Euroopan parlamentin edustajana koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
167/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
168/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
169/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 39

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/1996 vp
Valmistunut

20.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.02.1996 Päättynyt PTK 19/1996 568

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.02.1996 Keskeytynyt PTK 20/1996 607
01.03.1996 Päättynyt PTK 21/1996 612 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1996 Päättynyt PTK 22/1996 625

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2) VJ 70 § 1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.1996

​​​​