HE 219/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle samanaikaista toimimista kansanedustajana ja Euroopan parlamentin edustajana koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
167/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
168/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
169/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2) Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

39

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/1996 vp
Valmistunut

20.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.1996 Päättynyt PTK 19/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.1996 Keskeytynyt PTK 20/1996
01.03.1996 Päättynyt PTK 21/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

607

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1996 Päättynyt PTK 22/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

625

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2) VJ 70 § 1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.1996

Vastaus
EV 17/1996 vp