Valtiopaivaasia HE 219/1996

HE 219/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1250/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.1996

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Yli-insinööri Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4331

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/1996 vp
Valmistunut

19.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 149/1996 4744

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 150/1996 4751
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4766

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

​​​​