HE 219/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1250/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Yli-insinööri Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4331

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/1996 vp
Valmistunut

19.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 149/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 150/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4751

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4766

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Vastaus
EV 196/1996 vp