Valtiopaivaasia HE 219/1997

HE 219/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion lyhyiden palvelussuhteiden eläketurvaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1152/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1153/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.11.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/1997 vp
Valmistunut

25.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997