Valtiopaivaasia HE 219/1998

HE 219/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Huomautus

Direktiivi 98/41/EY

Päätökset

1) Laki merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
924/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 14/1998 vp
Valmistunut

10.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1998 Päättynyt PTK 142/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1998 Päättynyt PTK 143/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1998