Valtiopaivaasia HE 219/2001

HE 219/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
423/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.2001

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hirsto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001 15
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/2002 vp
Valmistunut

02.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että lakialoite LA 97/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2002 Keskeytetty PTK 37/2002 2
09.04.2002 Keskeytetty PTK 38/2002 3
10.04.2002 Päättynyt PTK 39/2002 1 1, 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​