Valtiopaivaasia HE 219/2008

HE 219/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
477/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
478/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
479/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
480/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
481/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
482/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisilain 10 a §:n ja 31 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
483/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maastoliikennelain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
484/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

15.06.2010

Säädöskokoelma
485/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

5. Laki tieliikennelain muuttamisesta

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

7. Laki poliisilain 10 a §:n ja 31 a §:n muuttamisesta

8. Laki maastoliikennelain 33 §:n ja 34 §:n muuttamisesta

9. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2010 vp
Valmistunut

10.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1., 3. ja 5.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2009 vp
Valmistunut

07.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2010 Poistettu PTK 23/2010 3
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2010 Poistettu PTK 27/2010 2
23.03.2010 Päättynyt PTK 28/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.2010