Valtiopaivaasia HE 22/1990

HE 22/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

04.05.1990

Voimaantulo

23.05.1990

Säädöskokoelma
438/1990
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.03.1990

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

745

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.1990 Pp 20.3. PTK 23/1990 865
20.03.1990 Päättynyt PTK 24/1990 872

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 3/1990 vp
Valmistunut

20.04.1990

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/1990 vp
Valmistunut

18.04.1990

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1990 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1990 Päättynyt PTK 42/1990 1327

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 33/1990 vp
Valmistunut

24.04.1990

Päätösehdotus

Hyväksytty

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1990 Päättynyt PTK 43/1990 1330
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.1990 Päättynyt PTK 46/1990 1471

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § ja 69 § 1 mom HM 33 § VJ 69 § 2 mom ja VJ 67 § ja 69 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.1990

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1. ponsi