HE 22/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotevastuuseen sovellettavasta laista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Tuotevastuuseen sovellettavasta laista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
934/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Tuotevastuuseen sovellettavasta laista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Eerikäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1027

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.03.1992 Päättynyt PTK 30/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1058

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/1992 vp
Valmistunut

28.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 50/1992 vp
Päätös

Tiistaina 5.5. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.1992 Päättynyt PTK 53/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1654

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1665

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1992

Hyväksytyt lausumat

TaVM:n 1. ponsi