HE 22/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista papiston erioikeuksiin

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä poikkeuksista papiston erioikeuksiin

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1053/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä poikkeuksista papiston erioikeuksiin

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Numminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

774

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

853

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/1993 vp
Valmistunut

26.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 125/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3788

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3965

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993