Valtiopaivaasia HE 22/1994

HE 22/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
402/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki esitutkintalain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
403/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
404/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki teletoimintalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
405/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) (Uusi laki: Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 23 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1994 vp)

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
406/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

2) Laki esitutkintalain 43 §:n muuttamisesta

3) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

4) Laki teletoimintalain 29 §:n muuttamisesta

5) (Uusi laki: Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 23 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Keskeytynyt PTK 21/1994 448
08.04.1994 Keskeytynyt PTK 25/1994 654
12.04.1994 Päättynyt PTK 26/1994 667 6

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/1994 vp
Valmistunut

31.05.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/1994 vp
Valmistunut

18.11.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 4/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 197/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7413

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Keskeytynyt PTK 200/1994 7422
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7535 25-27
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7687 4, 5

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995